?

Log in

No account? Create an account
 
 
14 August 2011 @ 12:25 am
sayonara  
 

Well, the end is the end.

And there is no and.
 
 
Location: east london
♫♪♫♪: my hearts cry...
 
 
 
(Deleted comment)
ninomisakura: mizuninomisakura on August 14th, 2011 08:52 pm (UTC)
Thank you!!!~ <3
i_k_a_hi_k_a_h on August 15th, 2011 08:04 am (UTC)
Někdy člověku stačí, když ten druhý jen u něj a pomáhá mu snést těžké/smutné chvilky.
Někdy stačí, když ten druhý ani nic neříká a je tichým společníkem nabízející své náručí jako útěchu...

*hugs* *hugs* *hugs*

P.S. Myslím, že ať bych se teď snažila říct cokoliv, tak to vyzní naprázdno. T_T
ninomisakuraninomisakura on August 15th, 2011 04:07 pm (UTC)
Děkuju Ili. Ta webovka je fakt dobrá. Mají tam hezký citáty.
Děkuju za všechno, vážně. Já vím, že nikdo nemůže nic dělat, ale stejně. Děkuju.